Magaságyás ápolása egyenes derékkal

Magaságyás ápolása egyenes derékkal

Nyugat-Európa országaiban és az Amerikai Egyesült Államokban utazva gyakran tűnt a szemembe egy különös kerti létesítmény: asztalmagasságú, hosszabb-rövidebb keret, amelyben dúsan nőttek a különböző zöldségfélék és helyenként virágok is.

Gondosan ápolt kiskertekben, iskolák és egyéb gyermekintézmények, szociális otthonok közelében "működnek" ezek az ún. magaságyak.

Magaságy (Fotó. Lampért Zsófia)
Fotó: Lampért Zsófia

Az új módszerek iránt fogékony (mondhatnám úgy, hogy kíváncsi) ember lévén négy évvel ezelőtt én is megpróbálkoztam a füredi kertemben ezzel a módszerrel, amely mindjárt az első évben nem várt sikerekkel ajándékozott meg. Így azután minden évben betelepítem a magam mindössze négy méter hosszú magaságyát, és a módszerrel olyan eredményeket értem el, amelyek már közlésre alkalmasak.

Magaságy

Úgy látszik, hogy az országban sok kísérletező kedvű kertész él, mert azóta igen sokan megkerestek személyesen, telefonon és levélben; elmondták tapasztalataikat, megosztottuk közös problémáinkat, és együtt örültünk a gazdag és jó minőségű termésnek. Kertésztársaim értékes megfigyelései és az az érdeklődés, amelyet a magaságyat megszemlélő látogatók részéről észlelek, bátorítottak fel arra, hogy összegyűlt tapasztalataimat és megfigyeléseimet a honlapomon a szélesebb közönséggel is megismertessem.

A magaságy előnyei a kertész számára

Ez a termelési módszer voltaképpen a dombágyás fejlettebb változata. Kis területen, sőt olyan helyen is megvalósítható, ahol egyébként nem volna lehetőség a termelésre.

A vegyes növényállomány következtében a magaságyba vetett és palántázott növények erőteljesebben fejlődnek, gyorsan nőnek és érlelnek termést, emiatt nincs szükségük bonyolult vegyi növényvédelemre, mert - amint azt a régi magyar gazdák állították - az erőteljesen fejlődő növények kinőnek a kártevők foga alól!

A jól, céltudatosan összeválogatott növények nem vívnak konkurenciaharcot egymással, hanem "kellemes társaságot" alkotva békésen megférnek egymással, sőt nemritkán támogatják, segítik is egymást.

Nagy előny, hogy a magaságy egyenes derékkal, meghajlás, guggolás és térdelés nélkül ápolható. Ez nagy érték, mert hányszor emelkedünk fel a gyomlálásból, egyelésből nagyot sóhajtva vagy nyögve, hogy: Istenem, de messze is van ez az édes anyaföld!

A magaságynak nagy szerepe lehet a jövőben abban, hogy a mozgáskorlátozottak kertészkedni tudjanak. Sokszor beszélgettünk az érdekeltekkel arról, hogy milyen jó lenne valamiféle folyamatos elfoglaltságot találni azon honfitársaink számára, akik nehezen tudnak járni, mozogni, esetleg éppen tolószékbe kényszerülnek. Az ő számukra a magaságy nagy lehetőség, hiszen kora tavasztól késő őszig ápolhatják, gondozhatják a növényeket. Még télen is ad elfoglaltságot a magaságy, mert akkor lehet megtervezni, milyen növényeket, milyen sorrendben vessenek és ültessenek, melyiket milyen módszerrel neveljék fel, és hogyan takarítsák be a termésüket.

Magaságy
Forrás: www.spinalistips.se

Úgy vélem, azt sem kell különösebben hangsúlyoznom, hogy a mozgásukban korlátozottak számára nem csupán az előállított termény jelent értéket, hanem az a sikerélmény is, amelyet a magasággyal való törődés szinte naponta nyújt, amikor azt tapasztalják, hogy munkájuk nyomán szépen fejlődnek a növények, egészségesek és jóízű, zamatos termést érlelnek.

Ha tetszett a cikk, kövesd Bálint gazdát a Facebookon is!

BEZÁR